Лекції

Юлія Гошовська
МІТОХОНДРІАЛЬНІ РОЗ'ЄДНУВАЛЬНІ БІЛКИ UCP І ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Image
Микола Доліба
БІОЕНЕРГЕТИКА І ДІАБЕТ 2 ТИПУ
Image
Ігор Медина
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ТА ВТОРИННІ КАТІОН-АНІОННІ ТРАНСПОРТЕРИ У НЕЙРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Image
Оксана Іккерт
"ШТАНИ" ЗА ЧАНСОМ: РЕЄСТРАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДИХАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ МІТОХОНДРІЙ
Image
Богдан Манько
КІНЕТИЧНИЙ, СТАТИСТИЧНИЙ І МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИХАННЯ МІТОХОНДРІЙ IN SITU
Image
Лущак Володимир Іванович
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС І ТРИВАЛІСТЬ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ: ФОКУС НА МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМАХ
Image