Лекції

Оксана Іккерт
Функціональні стани мітохондрій
Image
Андрій Бабський
Who are you Mr. BC?
Image
Богдан Манько
Флуоресцентні методи дослідження біоенергетичних процесів у клітинаx
Image
Петро Хороший
Спектроскопія поглинання в біоенергетиці. Принципи, історія та приклади
Image
Йозеф Лазар
Структура і функція візуалізації білка шляхом двофотонної поляризаційної мікроскопії
Image
Володимир Манько
Методи оцінки адаптаційної здатності мітохондрій різних клітин